Ontwikkelingsperspectief

Ondanks goed onderwijs blijkt dat een aantal leerlingen er op 12 jarige leeftijd niet in slaagt om het referentieniveau 1F te halen. Extra instructie en oefening heeft voor deze kinderen niet het gewenste effect. Leerlingen hebben moeite om de instructie goed te volgen en ervaren problemen met de verwerking van de leerstof. De achterstand ten opzichte van klasgenoten is groot en kinderen zijn zich daar vaak zelf bewust van.

Leraren willen ook voor deze leerlingen, die meestal uitstromen naar Praktijkonderwijs of LWOO, onderwijs en begeleiding bieden dat tegemoet komt aan hun ontwikkeling en leerstijl.

Een ontwikkelingsperspectief kan leraren helpen om voor deze leerlingen doelgericht onderwijsaanbod te plannen. Met een ontwikkelingsperspectief weet de leraar waar hij naar toe werkt. Het biedt ook helderheid voor ouders en leerlingen.

Digitaal Ontwikkelingsperspectief

EduContract heeft in samenwerking met OCGH Advies een digitale werkwijze ontwikkeld waarmee scholen efficiënt en betrouwbaar een perspectief kunnen bepalen. Het product is wetenschappelijk onderzocht en voldoet aan de eisen die de inspectie aan ontwikkelingsperspectieven stelt.

Wilt u kennismaken met het Digitale Ontwikkelingsperspectief, dan kan u zich inschrijven voor:

1. één van de introductieworkshops of
2. voor de cursus: Ontwikkelperspectief en verder: een doelgericht onderwijsaanbod.

1. Introductieworkshop Digitale Ontwikkelingsperspectief

In deze workshop worden de uitgangspunten toegelicht en gaat u aan de slag met het programma. Aan het eind van de middag heeft u voldoende kennis en vaardigheden om het programma op uw eigen school te gebruiken.

Prijs: €. 149,- (inclusief 1- jarig abonnement Digitale Ontwikkelingsperspectief, waarmee u de eerste vijf leerlingen gratis kunt invoeren)

Voor de workshops kunt u kiezen uit één van onderstaande data: 

Dinsdag 13 september 16.00 - 17.30 uur
Maandag 26 september 16.00 - 17.30 uur
Donderdag 6 oktober 16.00 - 17.30 uur

Locatie: kantoorgebouw van OCGH Advies te Helmond

Aanmelden: stuur svp een e-mail naar Jacolène van Aerle, j.v.aerle@ocghadvies.nl, onder vermelding van uw gegevens en de datum van uw keuze.

2. Cursus Ontwikkelingsperspectief en verder: een doelgericht onderwijsaanbod

Doelgroep: leraren en intern begeleiders primair onderwijs

Het bepalen van de leerrendementsverwachting en uitstroomniveau is de eerste stap voor een passend onderwijsaanbod. Daarna begint eigenlijk pas het echte werk van leerkracht en interne begeleider. Welke tussendoelen zijn voor deze leerling realistisch? Welk onderwijs- en begeleidingsaanbod past hierbij? En hoe organiseer ik dat op mijn school?

In de cursus Ontwikkelingsperspectief en verder krijgt u concrete antwoorden op bovenstaande vragen. Experts van OCGH Advies op het gebied van taal, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling leren u gericht keuzes te maken uit het leerstofaanbod. We maken daarbij gebruik van de referentieniveaus taal en rekenen. Verder besteden we in de cursus aandacht aan de organisatie binnen de school en het werken met groepsplannen.

Prijs: €. 750,-

Aanmelden: stuur svp een e-mail naar Jacolène van Aerle, j.v.aerle@ocghadvies.nl, onder vermelding van uw gegevens.

Planning: Dinsdagmiddag 18 oktober 2011 (13.30 tot 17.00 uur): startbijeenkomst

U maakt kennis met docenten en cursisten. De inhoud van de cursus wordt op een interactieve manier aan u gepresenteerd. Met behulp van het digitale programma van OCGH Advies en Educontract maakt u een ontwikkelingsperspectief voor een leerling van uw school.

Dinsdag 15 november 2011 (9.00 – 16.30 uur): themadag taal

Op het gebied van taal gaan we aan de hand van de referentieniveaus en met behulp van leerlijnen en tussendoelen concreet kijken naar de praktijk. Hoe kunnen we een doelgericht taalaanbod opstellen voor leerlingen die dit nodig hebben. Hoe stellen we een ontwikkelingsperspectief op zodat duidelijk is waar naar toe gewerkt kan worden. Welke keuzes maken we uit het leerstofaanbod: wat wél en wat niet.

We zullen ons met name richten op de gebieden lezen, spelling en woordenschat. Verder komen didactische vaardigheden met betrekking tot de kwaliteit van de instructie en differentiatie aan bod. Ook gaan we in op begrippen zoals leesplezier en leesmotivatie.

Donderdag 26 januari 2012 (9.00 tot 16.30 uur): themadag rekenen

We doorlopen samen een aantal stappen om te komen tot een doelgericht aanbod. U krijgt zicht op referentieniveaus en tussendoelen. U leert keuzes te maken binnen de eigen rekenmethode. Daarnaast krijgt u handreikingen voor effectief verlengde rekeninstructies, gebruik van concrete materialen en computergebruik.

Dinsdag 13 maart 2012 (13.30 tot 17.00 uur): zelfverantwoordelijk leren

In de laatste bijeenkomst aandacht aan het zelfverantwoordelijk leren van leerlingen. U krijgt tips om leerlingen actief te betrekken bij hun leerproces. Werken met portfolio's en Kids Skills passeren de revue.

Klik hier voor de flyer van het ontwikkelingsperspectief.