THEORIE EN TOETSSYSTEEM

De tijd dat alle leerlingen een theoriecursus bij de rijschool volgden ligt alweer enige tijd achter ons. Uiteraard zou deze manier van opleiden ook in deze tijd nog zeer effectief en efficiënt zijn, probleem is echter de leerlingen in de klas te krijgen.

De afgelopen jaren is internet een steeds grotere rol gaan spelen bij het opleiden van leerlingen voor hun theorie-examen. Deze manier van zelfstudie heeft met name voor de leerling voordelen en wel dat ze in hun eigen tijd en in hun eigen tempo de leerstof tot zich kunnen nemen. Nadeel is echter dat de rijinstructeur de ‘greep’ op de leerling voor een gedeelte kwijtraakt en ook niet meer kan controleren of de leerlingen zich wel in voldoende mate voorbereiden op het examen.

TrafficTrainer vindt het belangrijk dat de rijinstructeur in elk geval moet kunnen nagaan hoe de leerling zich voorbereidt op het theorie-examen. Wanneer blijkt dat een leerling moeite heeft zich de theorie eigen te maken, zou de rijinstructeur hier tijdens de praktijklessen aandacht aan moeten (kunnen) besteden. Om ervoor te zorgen dat de rijinstructeur de leerling kan blijven volgen heeft TrafficTrainer het Theorie en Toetssysteem ontwikkeld. Hier vindt u een uitgebreide beschrijving van dit systeem, dat inmiddels met veel succes door honderden rijscholen wordt ingezet. Daarnaast heeft het systeem als voordeel dat wijzigingen in de theorie in één keer voor alle leerlingen en rijinstructeurs kunnen worden doorgevoerd en dat u als rijschool nooit verouderd lesmateriaal aan uw leerlingen aanbiedt.

Wanneer u als rijschoolhouder een abonnement neemt op het Interactieve Theorie en Toetssysteem, wordt op uw website een link geplaatst naar het inlogscherm van het Interactieve Theorie en Toetssysteem. Tevens wordt in de ‘header van het systeem’ desgewenst uw logo opgenomen en andere informatie van uw rijschool getoond. Hierdoor wordt het systeem als het ware het theoriesysteem van uw rijschool. Wanneer u geen eigen website heeft kunnen u en uw leerlingen inloggen via de site van TrafficTrainer.

Om in te kunnen loggen moet u beschikken over een inlogcode, die u ontvangt binnen één werkdag nadat u heeft aangegeven gebruik te willen gaan maken van het systeem. Met deze code kunt u inloggen in het instructeurgedeelte. Wanneer u uw inlogcode vergeten bent kunt u deze hier ook weer opvragen.

Afsluiten van een abonnement op het Theorie en Toetssysteem

Wilt u een hoger slagingspercentage, tijd besparen en gemakkelijk geld verdienen aan de verkoop van een internet toegangscode? Laat dan uw cursisten de complete theorie incl. theorie-examens oefenen op internet met het compleet vernieuwde Interactieve Theorie en Toetssysteem van TrafficTrainer, zowel voor auto, brommer als motorrijbewijs. Een inlogcode geven aan uw cursisten en het succes kan beginnen!

Voordelen voor u als rijinstructeur

Het Interactieve Theorie en Toetssysteem levert u, als rijschoolhouder, de volgende voordelen op:

Waaruit bestaat een abonnement