WAT DOEN WE

EduContract houdt zich voornamelijk bezig met het bedenken en ontwikkelen van software voor diverse media. Of het nu gaat om webapplicaties, CD-ROM's, (interactieve) DVD's of mobiele applicaties, EduContract ontwikkelt niet alleen de software, maar denkt ook met u mee in het gehele ontwikkelproces. Een nieuwe applicatie moet gebruikers in staat stellen de gestelde doelen te bereiken

EduContract realiseert zich dat de implementatie van een nieuwe applicatie niet alleen de implementatie van een nieuw product betekent. De applicatie moet vervolgens ook gebruikt worden door de medewerkers en/of andere gebruikers. Dit betekent dat er een proces op gang moet komen. Al bij de ontwikkeling van de software houdt EduContract rekening met dit proces. Uitgangspunt is dat de applicatie zich aansluit bij de processen zoals die zich binnen uw bedrijf of organisatie afspelen. Ervaring leert dat wanneer processen zich aan moeten passen aan een nieuwe applicatie dit vaak problemen met zich meebrengt.

Wanneer de organisatie een applicatie echter gaat gebruiken om processen binnen de organisatie anders vorm te gaan geven, bijvoorbeeld omdat er dan effectiever en efficiënter gewerkt kan worden heeft EduContract de mensen die u hierbij van dienst kunnen zijn. Wij helpen u bij het communiceren van de nieuwe processen naar de gebruikers en kunnen de gebruikers ook ondersteunen bij het werken met de applicatie, zowel product- als procesmatig. Uiteraard ontvangt u bij een ontwikkelde applicatie een makkelijk te raadplegen handleiding.